НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - РЕЙТИНГ

Независимость. Профессионализм. Объективность.

5В020200 - Халықаралық қатынастарЖОО аталуы

Барлығы

1      

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

800

2       

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

766,77

PDF форматындағы кестені көшіру