БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Білім беру – Филологиялық ғылымдар» бағыты бойынша рейтинг

1 Білімберу 3. Филология ғылымдары
  • 5B011700 – Қазақ тілі және әдебиет

  • 5B011800 – Орыс тілі және әдебиет

  • 5B011900 – Шет тілі: екі шет тілі

  • 5B012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

  • 5B012200 – Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті