БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Техникалық ғылымдар және технологиялар - Құрылыс» бағыты бойынша рейтинг

7 Техникалық ғылымдаржәне технологиялар 8. Құрылыс
  • 5B072900 – Құрылыс

  • 5B073000 – Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру