БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Техникалық ғылымдар және технологиялар – Энергетика және телекоммуникация» бағыты бойынша рейтинг

7 Техникалық ғылымдаржәне технологиялар 3.
  • 5B071700 – Теплоэнергетика

  • 5В071800 - Электроэнергетика

  • 5B071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация