БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Техникалық ғылымдар және технологиялар – Жеңіл өнеркәсіп» бағыты бойынша рейтинг

7 Техникалық ғылымдаржәне технологиялар 6. Жеңіл өнеркәсіп
  • 5B072600 - Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

  • 5B073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы