БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Экономика – бизнес» бағыты бойынша рейтинг

5 Экономика және бизнес
  • 5В050600 – Экономика

  • 5В050700 – Менеджмент

  • 5B050800 – Есеп және аудит

  • 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

  • 5B050900 – Қаржы

  • 5B051100 - Маркетинг