БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Қызмет көрсету - Туризм» бағыты бойынша рейтинг

9 Қызмет
  • 5В090200 – Туризм

  • 5B091200 – Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі