БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Техникалық ғылымдар және технологиялар – Машина жасау, көлік және аспап жасау» бағыты бойынша

7 Техникалық ғылымдаржәне технологиялар 4.
  • 5B071200 – Машина жасау

  • 5B071300 – Көлік, көлік техникасы және технологиялары

  • 5B071600 – Прибор жасау