БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Техникалық ғылымдар және технологиялар» бағыты бойынша рейтинг (бакалавриат) - 2019

«Техникалық ғылымдар және технологиялар» бағыты бойынша рейтинг