БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Жаратылыстану ғылымдары» бағыты бойынша рейтинг

6 Жаратылыстану ғылымдары
  • 5В060100 – Математика

  • 5В060400 – Физика

  • 5В060200 – Информатика

  • 5В060600 - Химия

  • 5В060700 – Биология

  • 5В060800 - Экология