БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

Қазақстанның ЖОО ұлттық өнер рейтингі 2013

  • Сауалнама 1 жоо
    қызметінің нәтижелілігі

  • Сауалнама 2
    Эксперттердің бағалаулары

  • Сауалнама 3 Жұмыс
    берушілердің бағалаулары

  • Қорытынды
    нәтижелер