БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

Қазақстанның үздік өнер ЖОО ұлттық рейтингі - 2019. Қорытынды

Орын

ЖОО атауы

Барлығы,
%


1.

Қазақ ұлттық өнер университеті 100,00

2.

Қазақ ұлттық хореография академиясы
64,58