БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

Қазақстанның үздік медициналық ЖОО ұлттық рейтингі - 2019. Қорытынды

Орын

ЖОО атауы

Барлығы,
%


1.

С.Ж. Асфендияров атындағы ұлттық медицина университеті 100,00

2.

Семей медицина университеті
77,46