БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Экономика – бизнес» бағыты бойынша рейтинг

5 Экономика және бизнес
  • 6М050600 – Экономика

  • 6М050700 – Менеджмент

  • 6М050800 – Есеп және аудит

  • 6М050900 – Қаржы