БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

«Техникалық ғылымдар және технологиялар – Жеңіл өнеркәсіп» бағыты бойынша рейтинг

7 Жеңіл өнеркәсіп 6.
  • 6М072600 – Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

  • 6М073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы