БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

5В040900 - ХореографияЖОО атауы

Барлығы

1.     

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

800,00

2.     

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

197,96