БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

5В041900 - Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғауЖОО атауы

Барлығы

1.     

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

800,00

2.     

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

436,85