БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

5В090300 - Жерге орналастыруЖОО атауы

Барлығы

1       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 800,00

2       

Қазақ ұлттықаграрлық университеті

742,75