БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

5В090500 - Әлеуметтік жұмысЖОО атауы

Барлығы

1       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 800,00

2       

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

392,35

3       

Академик Е.А Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

258,71