БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

5В090600 - Мәдени –тынығу жұмысыЖОО атауы Барлығы

1       

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

800,00

2       

Академик Е.А Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

339,46