БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

5В090800 - Бағалау



ЖОО атауы

Барлығы

1       

Академик Е.А Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

800,00

2       

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

533,59