БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М050100 – Әлеуметтану (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

631,79

2.       

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

398,45

3.       

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

262,44