БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М050200 – Саясаттану (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

510,13

2.       

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 434,57

3.       

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

263,99

4.       

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

242,45