БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М050300 - Психология (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.       

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

485,07

2.       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

467,29

3.       

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

308,91