БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М050500 - Аймақтану (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.       

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 509,71

2.       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

506,58