БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М051100 - Маркетинг (магистратура) -  2018ЖОО атауы

Барлығы

1.       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

522,97

2.       

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 393,71