БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М051200 - Статистика  (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.      

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

540,00