БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М051300 - Әлемдік экономика (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.       

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

506,40

2.       

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

434,55