БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М051400 - Қоғамдық байланыс (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.      

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

563,51

2.      

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

209,38