БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М051700 - Инновациялық менеджмент (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

630,00