БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М051800 - Жобаны басқару (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.      

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

474,37

2.       

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті 311,78
3.      

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

311,21