БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М052000 - Іскерлік әкімшілік жүргізу (магистратура) - 2018ЖОО атауы

Барлығы

1.      

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 345,90

2. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 321,08