БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М080100 – Агрономия ЖОО атауы

Барлығы

1       

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

800,00

2       

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

440,11

3       

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 411,84