БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы ЖОО атауы

Барлығы

1       

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

800

2       

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

608,07