БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М080500 - Су ресурстары және суды пайдалану ЖОО атауы

Барлығы

1        

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 

800,00

2    

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

665,23

3        

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

370,08