БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М080600 - Аграрлық техника және технология ЖОО атауы

Барлығы

1       

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

800

2       

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті  604,98