БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М080700-Орман ресурстары және орман шаруашылығы ЖОО атауы

Барлығы

1       

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

800