БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М080800-Топырақтану және агрохимия ЖОО атауы

Барлығы

1       

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

800