БІЛІМ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ БОЙЫНША ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГI - РЕЙТИНГ

Тәуелсіздік. Кәсібилік. Объективтілік.

6М081000-Жерді мелиорациялау, баптау және қорғауЖОО атауы

Барлығы

1       

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

800

2       

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті

664,87

3       

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

562,09